Consortia die winnen 2022

Bij veel prestigieuze subsidieregelingen zien we in toenemende mate de voorwaarde om een sterk en complementair partnerschap samen te stellen voor de subsidieaanvraag. Dit is het resultaat van het beleidsdoeleinde om de positie van Nederland te versterken met intersectorale samenwerkingen die tot innovatieve ontwikkelingen moeten leiden. De partnerschappen die subsidieaanvragen aangaan worden ook wel consortia genoemd. Consortia zijn er in vele vormen en verschillen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de omvang van het project, de sectoren die worden bestreken, of het een voortzetting is van een reeds bestaande samenwerking of een recent opgerichte samenwerking.

Een voorwaarde voor een succesvolle consortium is dat het doelgericht opgezet dient te worden. Een doelgericht consortium komt de partijen ten goede omdat het minder tijd en middelen vergt ten opzichte van afzonderlijke subsidieaanvragen en tevens beperkt het de beheers- en overheadkosten tot een minimum. In sommige voorbeelden is het een manier om aan gebiedsgebonden aanvraageisen te voldoen, doordat één of meerdere partners zich in een bepaalde regio bevinden waar de subsidie wordt beheerd. Een ander doeleinde kan zijn dat een consortium toegang verschaft tot middelen die anders buiten bereik zouden zijn gebleven, bijvoorbeeld in het geval van MKB’ers die grote Europese subsidies willen aanwenden.

Het is geenszins de bedoeling een te rooskleurig beeld te schetsen van consortia. Het is geen gemakkelijke taak en zelfs als het bij aanvang goed lijkt kan het in elk stadium vóór de afronding van het project fout gaan. Daarom hebben wij een aantal belangrijke tips voor u op een rijtje gezet die u in gedachten moet houden wanneer u het idee onderzoekt om een winnend consortium op te richten.

Leave A Comment